Στόχος αυτής της ιστοσελίδας είναι να δοθούν επιπρόσθετες ασκήσεις τόσο για εξάσκηση για τους διάφορους μαθηματικούς διαγωνισμούς, όσο και για καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για τα διαγωνίσματα του  σχολείου τους. Επίσης, λειτουργεί η υπηρεσία για επίλυση αποριών των μαθητών σε συγκεκριμένες ασκήσεις του σχολείου τους. 

  • Για επιτυχία στους διάφορους μαθηματικούς διαγωνισμούς

  • Για καλύτερη επίδοση στο σχολείο

  • Για επίλυση αποριών

Προετοιμασία για μαθηματικούς διαγωνισμούς καθώς επίσης και  για τα διαγωνίσματα του σχολείου 
Αριθμός επισκεπτών της ιστοσελίδας
Teahcer at a Math Class